top of page

Băng Qua Nước : Across Land, Across Water

The word nước in the Vietnamese language has several meanings: homeland, nation, and water. This multiplicity is mirrored in the varied ways ‘home’ can be (re)defined. According to the 2022 U.S. Census, 47.9 million immigrants reside in the United States. For these migratory peoples, ‘home’ may be complicated by geographical, political, and/or cultural changes. This population includes Vietnamese diasporic peoples such as contemporary artists Quyên Trương, Thuan Vu, Antonius-Tín Bui, Thu Tran, Kenny Nguyen, Hồng-Ân Trương, and Quỳnh Lâm. In this exhibition, their visual contemplations of ‘home’ are divided into three sections: 1) Nơi Đây, Nơi Đó: Here nor/and There, 2) Cùng Nhau/Together, and 3) Sự Mất và Sự Trả Lại: Loss and Return/Redemption.

 

Across time and space, human migration is sometimes natural and sometimes forced. The latter kind of migration was a harsh reality for hundreds of thousands of Vietnamese people, known as Boat People, when the Vietnam/American War ended with the fall of Saigon in 1975. Homes were painfully left behind and arduous journeys were taken across seas to build new homes all over the world. These old and new homes exist, twist, and meld across land/nước/water. The Vietnamese diasporic people’s extraordinary experiences leaving, finding, and returning ‘home’ over the last half-century are visually explored here through paintings, cyanotypes, photographs, video, and soft sculpture. Through these works, visitors may construct new understandings of what ‘home’ means for themselves and others.

Ivy Vương, Curator (Yale History of Art '23)

Từ "nước" trong tiếng Việt có nhiều nghĩa: tổ quốc, quốc gia, và nước. Sự đa dạng này có thể được phản ánh trong nhiều cách từ "home" có thể được định nghĩa. Trong năm 2022, 47.9 triệu di dân sống ở Hoa Kỳ. Cho di dân, từ " home- nhà" có thể trở thành phức tạp vì sự thay đổi của địa lý, chính trị và văn hóa. Dân số này bao gồm những người Việt xa xứ thí dụ như nghệ nhân Quyên Trương, Thuan Vu, Antonius-Tín Bui, Thu Tran, Kenny Nguyen, Hồng-Ân Trương, và Quỳnh Lâm. Trong cuộc triển lãm này, sự thể hiện của họ về tử " nhà" có thể chia được thành 3 phần: 1/ Nơi đây, Nơi đó: Here nor/ and There, Cùng nhau/ Together, and 3/ Sự mất và sự trả lại: Loss and Return/ Redemption.

 

Xuyên suốt thời gian và không gian, sự di dân của con người đôi khi vì lý do tự nhiên và đôi khi vì bắt buộc. Lý do thứ 2 là một sự thật đau lòng sau chiến tranh Việt/Mỹ và sự sụp đổ của Saigon. Kết quả là người ta phải bỏ nhà ra đi và cuộc hành trình gian truân vượt qua Đại tây dương để xây dựng những ngôi nhà mới trên khắp địa cầu. Những ngôi nhà mới này tồn tại, biến dạng và hòa nhập vào đất/nước/water/. Những trải nghiệm khác biệt của những người biệt xứ Việt nam về sự rời bỏ, tìm kiếm và trở lại "nhà " trong nửa thế kỷ qua đã được hiển thị trong những bức tranh, họa tiết, hình chụp, video và những tác phẩm điêu khắc. Những tác phẩm nghệ thuật này chiếu rọi và nói lên sự kiên trì của cộng đồng Việt đang lớn mạnh ở Hoa Kỳ. Họ viết về những người Việt xa xứ bằng những hình thức tưởng niệm hiện tại và tương lai sắp đến. Thông qua những tác phẩm này, khách tham quan có thể tái tạo sự hiểu biết từ "home" nghĩa là gì cho chính họ và những người khác.

IMG_3965
Painter in Studio
aodai1
kintsugiembroidery_edited
Bui_uponskin_uponstone6
Screen Shot 2022-08-29 at 6.50.11 PM
IMG_7176
Wall Sketching

Contact

Thanks for submitting!

Subscribe Form

Thanks for subscribing!

bottom of page